Chi nhánh Vĩnh Long
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải

Showroom chính

17/2 ấp Tân Hưng, Tân Hạnh, Long Hồ, Vĩnh Long, Việt Nam

nguyenquocvinh@thaco.com.vn

02703878411 - 0933 805 944

Kinh Doanh Xe

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

thông tin cá nhân

Kinh doanh xe: 0933 805 944
Hỗ trợ kỹ thuật: 0933 806 694
Cung cấp phụ tùng: 0938 808 457