Thôn 2, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
02703 878 410
Tư vấn sản phẩm : 0933 805 944
Tư vấn dịch vụ : 0933 806 694
Thời gian làm việc:
8:00 - 19:00 từ thứ 2 đến thứ 6
8:00 - 17:00 thứ 7, chủ nhật
Phòng kinh doanh
IMAGE
Trần Phú Hào
Phó phòng kinh doanh
IMAGE
Nguyễn Quốc Vĩnh
Phó phòng kinh doanh
IMAGE
Trần Ngọc Tâm
Trưởng nhóm bán hàng
IMAGE
Nguyễn Lê Huy
Trưởng nhóm bán hàng
Phòng dịch vụ
IMAGE
Nguyễn Thanh Trọng
Phó phòng dịch vụ phụ tùng
IMAGE
Phạm Xuân Đào
Chăm sóc khách hàng