17/2, ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
02703 878 410
Tư vấn sản phẩm : 0933 805 944
Tư vấn dịch vụ : 0933 806 694
Thời gian làm việc:
8:00 - 19:00 từ thứ 2 đến thứ 6
8:00 - 17:00 thứ 7, chủ nhật